Νευρολογικό Ιατρείο

‘Εργο: Νευρολογικό Ιατρείο
Τοποθεσία: Τούμπα_Θεσσαλονίκη
‘Ετος: 2020
Επιφάνεια: 55 τ.μ.
Στάδιο: ολοκληρωμένο

Νευρολογικό Ιατρείο

Έργα της ίδιας κατηγορίας