Νευρολογικό Ιατρείο

‘Εργο: Νευρολογικό Ιατρείο
Τοποθεσία: Τούμπα Θεσσαλονίκης
‘Ετος: 2020
Επιφάνεια: 55τ.μ.
Στάδιο: Ολοκληρωμένο

Νευρολογικό Ιατρείο

‘Εργο: Νευρολογικό Ιατρείο
Τοποθεσία: Τούμπα Θεσσαλονίκης
‘Ετος: 2020
Επιφάνεια: 55 τ.μ.
Στάδιο: Ολοκληρωμένο

Νευρολογικό Ιατρείο

Έργα της ίδιας κατηγορίας

Nutrivalue
Γραφεία KS