Αρχιτεκτονική τοπίου

Το αρχιτεκτονικό γραφείο PK Just Architects είναι μια δημιουργική ομάδα, με ελληνική αλλά και διεθνή εμπειρία στο χώρο της αρχιτεκτονικής και του design. Με εμπειρία σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων, το γραφείο ασχολείται με τον σχεδιασμό σε όλες τις κλίμακες. Από δημόσιους χώρους και επιχειρήσεις έως μικρές ανακαινίσεις, και σχεδιασμό επίπλων. H προσέγγισή μας βασίζεται στην συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, με στόχο την βέλτιστη λύση στο εκάστοτε σχεδιαστικό ερώτημα.